Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Aby rozwód był możliwy, konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jednak muszą zostać spełnione obie przesłanki. Jeżeli chcemy jak najszybciej uporać się z problemem, w miastach takich jak Lublin bez problemu znajdziemy kancelarię, np. ta link do strony . Adwokat od rozwodów ma spore doświadczenie w takich sprawach, więc z pewnością zajmie się naszym problemem sumiennie. Jednak są sytuacje, w których sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie, pomimo zdolności naszego adwokata:

Lublin – Adwokat od rozwodów ma spore doświadczenie.

  • Gdy na skutek rozwodu, zostanie naruszone dobro małoletnich dzieci. Jeżeli sąd uzna, że rozwód pogorszy znacząco sytuację materialną dzieci lub też gdy stwierdzi, że może to zbyt mocno odbić się na psychice dziecka. W Lublinie często dochodziło do odrzucenia sprawy z tego właśnie powodu.

  • Nawet najlepszy adwokat od rozwodów nie pomoże w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy jeden ze współmałżonków jest ciężko chory.

  • Gdy rozwodu zażąda współmałżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi nie wyraża zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, wówczas również, jak dowiedzieliśmy się w kancelarii adwokackiej w mieście Lublin – adwokat od rozwodów może poczuć się bezsilny.